Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Νίσυρος, ο τελευταίος παράδεισος